Αυτοεκτίμηση και ψυχική υγεία

Πρόβλημα

Αυτοεκτίμηση και ψυχική υγεία

Η έννοια της αυτοεκτίμησης μελετάται συστηματικά στην ψυχολογική έρευνα και αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας κατά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Αναφέρεται στο πώς νιώθει ένα άτομο για τον εαυτό του ενώ συνδέεται με τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σε επιμέρους τομείς.

Η αρνητική αυτοδιάθεση συχνά υποδηλώνει μία χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής του ατόμου όπως η δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, η θέσπιση προσωπικών στόχων και η συμπεριφορά.

Η εικόνα εαυτού έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προεφηβική και εφηβική ηλικία και αποτελεί κομμάτι επεξεργασίας στη συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία του εφήβου.

Κείμενο