Ατομική Ψυχοθεραπεία

Περιγραφή

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική θεραπεία ή αλλιώς δια-λόγου θεραπεία, πραγματοποιείται ανάμεσα σε δύο συνομιλητές, τον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο.  Αποτελεί μία δυναμική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσεται η θεραπευτική σχέση και έχει ως πρόθεση να παρέχει ψυχολογική βοήθεια και υποστήριξη προς τον θεραπευόμενο.  

Οι περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν στην ψυχοθεραπεία για να τους βοηθήσει σε θέματα που δύσκολα αντιμετωπίζουν μόνοι τους. Στόχοι που συχνά τίθενται στη θεραπεία είναι να μειωθούν αρνητικά συμπτώματα που εκδηλώνονται στη ζωή τους, να μετριαστούν αρνητικά συναισθήματα και σκέψεις, να υποχωρήσουν προβληματικές συμπεριφορές. Ακόμη, να ενδυναμωθούν στο να κάνουν μια αλλαγή ή να πάρουν μία απόφαση και να βιώνουν ένα γενικότερο αίσθημα μεγαλύτερης ευεξίας και ψυχικής υγείας.   

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να σκέφτονται μέσα από μια θετική οπτική και να βιώνουν θετικά συναισθήματα. Να επεξεργαστούν έννοιες όπως αυτοεκτίμηση και ενσυναίσθηση. Να μάθουν δεξιότητες για το χειρισμό δύσκολων καταστάσεων, τη λήψη υγιών αποφάσεων και την επίτευξη στόχων. Το θεραπευτικό ταξίδι συμβάλλει στην αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη βοηθώντας το άτομο να αναδείξει τις εσωτερικές του δυνάμεις και δυνατότητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Κείμενο

Ψυχοθεραπεία

Συμβουλευτική

Προσωπική ανάπτυξη