ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Περιγραφή

Ομαδική Θεραπεία

Η ψυχοθεραπεία στο πλαίσιο μιας ομάδας μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα βοηθητική  και πλούσια εμπειρία για έναν θεραπευόμενο.   

Παράγοντες όπως τα  θέματα που θέλει να επεξεργαστεί, η φάση ζωής στην οποία βρίσκεται, η προσωπική του επιθυμία, συζητούνται με τον θεραπευτή και αποφασίζεται η συμμετοχή του σε μια ψυχοθεραπευτική ομάδα.   

Οι ομαδικές συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, σε σταθερή ημέρα και ώρα και διαρκούν συνήθως μιάμιση ώρα. Κάποιες ομάδες μπορεί να επεξεργάζονται μία συγκεκριμένη θεματολογία, όπως η διαχείριση πένθους, η κατάθλιψη, το κοινωνικό άγχος ή διαταραχές στην πρόσληψη τροφής. Σε άλλες περιπτώσεις, η ομάδα μπορεί να δουλεύει ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη στην καθημερινή τους ζωή.     

Γιατί λοιπόν η ομαδική θεραπεία είναι τόσο χρήσιμη;
  • Η ομαδική θεραπεία μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι.
  • Η ομαδική θεραπεία διευκολύνει την παροχή και τη λήψη στήριξης.
  • Η ομαδική θεραπεία μας βοηθά να βρούμε τη «φωνή»  μας.
  • Η ομαδική θεραπεία μας βοηθά να σχετιζόμαστε με τους άλλους (και με τον εαυτό μας) με πιο υγιείς τρόπους.
  • H ομαδική θεραπεία προσφέρει ένα δίκτυο υποστήριξης, ένα "δίχτυ προστασίας". 

Συχνά η ομαδική θεραπεία πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την ατομική. Η συνδυαστική ψυχοθεραπεία μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα βοηθητική, καθώς δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να επεξεργαστούν εις βάθος θέματα που τους απασχολούν και να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη για την βελτίωση της ψυχολογικής τους κατάστασης και τις σχέσεις τους με τους άλλους. 

Κείμενο

Ομαδική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Ομαδική Ψυχοθεραπεία Εφήβων

Σχολές Γονέων