Οικογενειακή Θεραπεία

Περιγραφή

Οικογενειακή θεραπεία και συμβουλευτική

Η οικογενειακή θεραπεία μέσα από την συστημική οπτική βλέπει την οικογένεια σαν ένα κοινωνικό σύστημα με τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά. Έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητική σε ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων και ψυχικών καταστάσεων, είτε πρόκειται για περιόδους κρίσεων/ μεταβάσεων σε μια οικογένεια είτε για χρόνια θέματα. Λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη μορφή του κάθε οικογενειακού συστήματος, σε συνάρτηση με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο που την περιβάλλει και την επηρεάζει.  

Στην οικογενειακή θεραπεία οι σχέσεις των μελών είναι αυτές που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο καθώς διαμορφώνουν το συνολικό συναισθηματικό κλίμα μέσα στην οικογένεια αλλά και τα συναισθήματα του κάθε μέλους ξεχωριστά.  

Μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο σε κλίμα αποδοχής και ασφάλειας, τα μέλη έχουν το χώρο να επεξεργαστούν τους τρόπους που επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να διερευνήσουν τα προσωπικά τους συναισθήματα και σκέψεις και να προσπαθήσουν να κάνουν αλλαγές.  

Η διαδικασία αυτή ενδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ των μελών, βελτιώνει το συναισθηματικό κλίμα και συμβάλλει στην εξέλιξη της οικογένειας.   

Η συμβουλευτική οικογένειας μπορεί επίσης να βοηθήσει σημαντικά στο να ξεπεραστούν προβλήματα της καθημερινής ζωής.  

Οι συναντήσεις συμβουλευτικής γονέων βοηθούν τους γονείς να συζητήσουν και να διαχειριστούν θέματα που τους απασχολούν όπως η προβληματική συμπεριφορά του παιδιού στο σπίτι ή στο σχολείο, οι συγκρούσεις με τους εφήβους, η ωρίμανση της σεξουαλικής ταυτότητας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός καθώς και σημαντικές αλλαγές που αφορούν και επηρεάζουν τα μέλη, όπως μία μετακόμιση, μία ξαφνική ασθένεια ενός αγαπημένου προσώπου, ένας αποχωρισμός.     

Οι Σχολές Γονέων πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες ατόμων και για ορισμένο αριθμό συναντήσεων. Οι γονείς μέσα από το διάλογο και βιωματικές ασκήσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες, επεξεργάζονται θέματα της σύγχρονης οικογένειας.  

Η επικοινωνία γονέων παιδιών,  η θέσπιση ορίων, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η μελέτη στο σπίτι, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η χρήση του διαδικτύου αποτελούν κάποια από τα θέματα που συχνά δουλεύονται μέσα στην ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού και τη φάση ζωής της οικογένειας.

Κείμενο

  • Συμβουλευτική Γονέων
  • Σχέσεις Γονέων - Παιδιών
  • Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας
  • Συμβουλευτική στη Σχολική κοινότητα