Συμβουλευτική και θεραπεία οικογένειας

Πρόβλημα

Συμβουλευτική και θεραπεία οικογένειας

Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή αλλάζει. Καθώς νέα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα διαμορφώνονται, οι συνθήκες μεταβάλλονται και η οικογένεια καλείται να προσαρμοστεί σε αυτές.

Εξωτερικές αλλαγές, συνιστούν προκλήσεις ή εγείρουν διλήμματα που η σημερινή οικογένεια καλείται να αντιμετωπίσει.

Παράλληλα, εσωτερικές - πολλές φορές χρόνιες - δυσχέρειες στην επικοινωνία μεταξύ των μελών οδηγούν συχνά σε εκδήλωση ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων ή προβλημάτων συμπεριφοράς σε ένα ή περισσότερα μέλη της.

Η οικογενειακή θεραπεία πραγματοποιείται μέσω της συστημικής παρέμβασης, είτε σε ατομικές είτε σε οικογενειακές συνεδρίες.

Μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο δίνεται ο χώρος στο να ακουστούν οι φωνές των μελών, να φωτιστούν οι σχέσεις, να αναδειχθούν τα δυσλειτουργικά πρότυπα αλληλεπίδρασης της οικογένειας και να υιοθετηθούν νέοι, θετικότεροι τρόποι σύνδεσης και επικοινωνίας.

Η θεραπευτική διαδικασία βελτιώνει το συναισθηματικό κλίμα μέσα στην οικογένεια, αναδιαμορφώνει τις σχέσεις και ενδυναμώνει ψυχικά τα μέλη της.

Η συμβουλευτική γονέων, ατομικά ή σε ομάδα, ενισχύει σημαντικά τους γονείς στον πολυδιάστατο ρόλο τους, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή τους στην γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους καθώς και στην εν γένει κοινωνικοποίησή τους ως ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Κείμενο