Διαπροσωπικές σχέσεις

Πρόβλημα

Διαπροσωπικές σχέσεις

Οι σχέσεις που δημιουργούμε με τους άλλους αποτελούν βασική ανάγκη και αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού μας.

Οι δυσκολίες που βιώνουμε μέσα στις σχέσεις μας συνδέονται τόσο με εσωτερικούς όσο και περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ επηρεάζουν σημαντικά τα συναισθήματά μας και τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας.

Προβλήματα στην επικοινωνία, συναισθηματική απομάκρυνση, συγκρούσεις,  ψυχολογική ή/και σωματική βία, αποξένωση, μπορεί να εκδηλωθούν στις συντροφικές, στις οικογενειακές, στις εργασιακές, στις φιλικές και κοινωνικές σχέσεις.

Κείμενο